Posts Tagged "רעיון למתנה מקורית"

טיס ליום אחד הפתעה ליום הולדת לאלי 00

טיס ליום אחד הפתעה ליום הולדת לאלי

טיס ליום אחד הפתעה ליום הולדת לאלי

00

מאז הפעם הראשונה בה קיבל במתנה את טיסת החוויה של טיס ליום אחד הוא מתלבט , לצאת לדיג בכלל לא ברור שיתמזל המזל וידוג דגים אבל להמריא לטיסת כיף ולהרגיש כמו טיס ליום אחד לרחף באוויר ולנווט בשמים זו חוויה שמבטיחה גבהים וראש בעננים וזה בדיוק מה שאנחנו לפעמים צריכים , פשוט להרגיש בעננים.