Posts Tagged "מתנה מקורית"

מתנה מקורית ליום הולדת לדניאל 00

מתנה מקורית ליום הולדת לדניאל

מתנה מקורית ליום הולדת לדניאל

00

האם דניאל תצליח לנחש מה מצפה לה בשדה התעופה ?
ליד המטוס הפרטי כבר ימתין לה מדריך הטיסה שיספר לה כי מיד לאחר ההמראה היא הטייסת של הטיסה שמספרה 3011 בדיוק לכבוד יום הולדתה