Posts Tagged "מתנה מחוץ לקופסא"

איך הופכים סיפור חיים מתנה לכל החיים ? 00

איך הופכים סיפור חיים מתנה לכל החיים ?

איך הופכים סיפור חיים מתנה לכל החיים ?

00

מתנה לכל החיים תחילתה בתחקיר שנערך עם האנשים הקרובים למקבל מתנה לכל החיים ובהמשך נבנה תסריט ייחודי שמותאם תפור ומתוכנן בקפידה וביצירתיות רבה עד לפירטי פרטים. זהו ניסיון להתחקות אחריי אותן דלתות מסתובבות שחלפו בחייו ומה אז קרה כשהדלתות הסתובבו ? האם הוא יצא ביציאה שלא ממש רצה ?