Posts Tagged "טיסה בהפתעה"

טיסה בהפתעה 00

טיסה בהפתעה

טיסה בהפתעה

00

כעת כשהמטוס כבר המריא ומה שמפריד בינה לבינו אלו כמה שעות ודקות עד לפגישה היא הרגישה צורך לפתוח את חלופת המכתבים שהחליפו בניהם ולנסות פעם נוספת להבין ולגעת במילים שמצליחות כך למלא אותה בגעגועים.

Call Now Button