Posts Tagged "טייס ליום אחד עם מדריך טיס"

טייס ליום אחד עם מדריך טיס 00

טייס ליום אחד עם מדריך טיס

טייס ליום אחד עם מדריך טיס

00

לאורך כל היום במשרד הבחנתי שמשהוא מטריד את נעמה, ובכל פעם שנישמע הצליל הזה של ה- WhatsApp הבנתי שאריק פשוט לא יניח לה לסיים את יום העבודה בשעה היעודה עד שתיכנע ותסכים לוותר לו פעם נוספת והיא תאלץ למהר אל הגנים לקחת את הילדים.